Ceník


Prohlídka zaměstnance - vstupní, periodická, mimořádná, výstupní

600 Kč

Komplexní lékařská prohlídka na vlastní žádost (sport, pyrotechnika, hasič, lázně, estetická operace)

600 Kč

Řidičský průkaz

500 Kč

Zbrojní průkaz 

600 Kč

Vystavení potravinářského průkazu

350 Kč

Vypracování posudku pro přijetí na vysokou školu, letní tábory

200 Kč

Výpis z dokumentace

300 Kč

Aplikace očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

200 Kč

Vyjádření lékaře pro umístění do sociálního zařízení

(domovy důchodců, ústavy pro postižené, DPS)

300 Kč

Vyšetření pro pojišťovnu (úraz, nemoc, bolestné) dle rozsahu

500 - 1000 Kč

Kopírování (cena za jednu stranu A4)

10 Kč

Poznámka: V případě potřeby jiné (v našem ceníku neuvedené) nehrazené služby zdravotní pojišťovnou se předem informujte o případném poplatku za službu.


Ceník je platný od 01. 01. 2023