COVID-19

Informace ohledně onemocnění COVID-19 MZČR.

Kdy a jak do nemocnice s COVID-19

Přestože většina pacientů zvládá onemocnění covid-19 v domácím prostředí, u části může dojít ke zhoršení
zdravotního stavu vyžadující okamžitou pomoc a transport do nemocnice.

Zcela zásadní je tedy otázka, kdy si přivolat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS)?

Mezi příznaky, které jsou dobře zvládnutelné běžnou léčbou v domácím prostředí patří:

• kašel
• zvýšená teplota
• zimnice, třesavka
• bolesti hlavy, svalů a kloubů
• ztráta čichu či chuti
• průjem, zvracení

V případě pochybností je vhodné kontaktovat svého praktického lékaře.

Naopak mezi typické příznaky v rámci onemocnění covid-19 vyžadující okamžitou lékařskou pomoc patří:
kdy volat 155:

• pocit ztíženého dýchání, nedostatku vzduchu,
zadýchávání se při minimální námaze, chůzi či mluvení
• promodrání rtů, obličeje
• bolesti na hrudi
• zmatenost či porucha vědomí

Pokud je to možné, snažte se v rámci přivolání ZZS mluvit pomalu a zachovat klid.
Je důležité podat informaci, zda jste byli testováni na covid-19 či jste měli kontakt s covid-19 pozitivní osobou (posádka ZZS dle toho volí ochranné pomůcky).

Před transportem do nemocnice si připravte:

• osobní doklady (občanský průkaz a kartičku pojištěnce), osobní věci (mobilní telefon) a hygienické pomůcky
• seznam léků a dávkování, které užíváte a ev. aktuální lékařskou zprávu, pokud jste sledováni v rámci
specializované ambulance či trpíte závažným onemocněním

Obecně nelze v případě život ohrožujícího stavu doporučit dopravu vlastní!

Pokud se k tomu však z nějakého důvodu rozhodnete (např. nedostupnost ZZS), vyhněte se řízení osobního
vozidla a vyvarujte se použití hromadné dopravy.

V rámci transportu je vhodné použít respirátor, pokud to zdravotní stav dovoluje.

Autoři:
MUDr. David Halata, MUDr. Ludmila Bezdíčková, MUDr. Michaela Kantorová, MUDr. Zuzana Švadlenková, MUDr. Michaela Petrová, MUDr. Marika Svatošová,
MUDr. Norbert Král, MUDr. Ondřej Sobotka, MUDr. Jáchym Bednář
Oponenti:
doc. MUDr. Bohumil Seifert, MUDr. Cyril Mucha
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Domácí léčba COVID-19

Arias Anaya Rolando1, Chrdle Aleš2, Dlouhý Pavel3

1 Interní a diabetologická ambulance, Diakom s.r.o. Písek, 2 Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s., 3 Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L.

Onemocnění COVID-19 je možné ve většině případů léčit doma. V následujícím textu naleznete důležité informace a rady, které Vám pomohou infekci zvládnout.

Chtěl bych být připravený nebo jsem právě onemocněl, co si mám pořídit do domácí lékárničky?

Na léčbu horečky, bolestí hlavy, svalů a kloubů:
  paracetamol (např. Paralen) 500 mg
 ibuprofen (např. Ibaplgin) 400 mg
  kyselina asetylsalicylová (např. Aspirin nebo Acylpyrin) 500 mg
  lékař Vám může předepsat metamizol (např. Novalgin) tbl.
  můžete kombinovat paracetamol s jedním z dalších uvedených léků proti horečce, bez předchozí porady s lékařem však nelze kombinovat ibuprofen, kyselinu acetylsalicylovou a metamizol

  na potlačení suchého dráždivého kašle např. Stoptusin, Sinecod nebo kodein (na lékařský předpis)
  pro snadnější vykašlávání v případě vlhkého kašle Mucosolvan, Ambrobene či ACClong, lékař Vám může    předepsat Erdomed
  rehydratační roztoky (Isostar a podobně), tekutá výživa (Nutridrink, Diasip a podobně)
  přístroje, které si můžete pořídit v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb či na internetu:
  teploměr
  pulsní oxymetr (na měření hladiny kyslíku v organismu)
  tlakoměr (na měření krevního tlaku)

Jaké jsou typické příznaky onemocnění COVID-19?

 asi pětina nakažených osob nemá žádné projevy onemocnění
 infekce dýchacích cest se projeví:
 suchý dráždivý kašel
 dušnost
 bolest / škrábání v krku
 rýma
 celkové a jiné příznaky:
 horečka
 únava, malátnost
 bolesti svalů
 bolesti hlavy
 průjem
 nechutenství, nauzea a zvracení
 ztráta čichu a/nebo chuti.

Jak postupovat při podezření na COVID-19

 kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky:

 proberte s ním své potíže a riziko nákazy v posledních 14 dnech (kontakt s někým, kdo byl nebo mohl být nakažený, nebo pobyt na místě, kde mohlo dojít k nákaze)

  domluvte si termín a čas návštěvy v ordinaci

  požádejte o vystavení neschopenky

  poraďte se, jaké je u Vás riziko závažnějšího průběhu, zejména se jedná o:

- vyšší věk
- cukrovka
- obezita
- vysoký krevní tlak
- chronické plicní onemocnění
-  závažné onemocnění srdce, jater či ledvin
- závažná porucha obranyschopnosti, užívání léků, které snižují imunitu, probíhající onkologická léčba (chemoterapie, ozařování)

Pokud Váš lékař usoudí, že je ve Vašem případě zvýšené riziko zhoršení stavu a závažného průběhu nemoci, doporučí Vám infuzi s monoklonálními protilátkami.

V infuzi obsažené protilátky se naváží na virus a zabrání mu ve vstupu do buněk. Pokud se podají do 10 dnů od počátku příznaků, ideálně však co nejdříve, výrazně se sníží riziko závažného průběhu covidu-19 a hospitalizace, případně úmrtí.

Infuze se podávají za krátké ambulantní návštěvy na speciálních infuzních místech zřízených ve všech okresech.

Jaké potíže bývají důvodem přijetí do nemocnice:
 dušnost (pocit nedostatku vzduchu, zadýchávání při řeči, namáhavé či zrychlené dýchání)
 zchvácenost
 dehydratace a neschopnost příjmu tekutin
 porucha vědomí
 horečka nad 38,3 °C nereagující dostatečně na léky snižující teplotu
 máte-li pulzní oxymetr, pak hodnota SpO2 <93 % (v klidu, nikoliv při námaze)
 počet dechů nad 25/min (u dětí do 2 měsíců >60/min, 2-11 měsíců >50/min, 1-5 let >40/min)
 počet pulzů nad 125/min

U některých pacientů s mírnými potížemi může dojít zhruba po týdnu k významnému zhoršení stavu a potřebě nemocniční léčby.

Pokud Váš stav pobyt v nemocnici nevyžaduje, bude Vám nařízena domácí izolace. Ta by měla zahrnovat:


 pobyt v samostatném dobře větraném pokoji.

 omezte pohyb po bytě a ve společně používaných prostorech.

 konzumujte stravu odděleně od ostatních.

 omezte kontakty s ostatními členy domácnosti na minimum, členové domácnosti se zdržují v jiné místnosti; v případě nutného kontaktu dodržujte odstup nejméně 2 metry.

 všichni členové domácnosti používají respirátor vždy při vzájemném kontaktu. Během používání se respirátoru nedotýkejte a nemanipulujte s ním. V případě zvlhnutí nebo znečištění jej vyměňte za nový.

Respirátor je třeba sundávat náležitou technikou: nesahat na přední stranu, sejmout pomocí lemu (gumiček) zezadu. Po sejmutí respirátor ihned zahoďte a umyjte / vydezinfikujte si ruce

 pokud potřebujete péči druhé osoby, omezte počet osob, které se o Vás starají; ideálně by mělo jít o mladší a zdravé osoby nebo osoby očkované

 po dobu nařízené izolace nejsou v bytě povoleny žádné návštěvy

 časté mytí rukou případně jejich dezinfekce se doporučuje všem členům domácnosti. Nutné je to zejména před přípravou či konzumací jídla, po požití jídla, a pokud jsou ruce viditelně znečištěné. Po umytí rukou vodou a mýdlem používejte jednorázové papírové ručníky. Pokud je nemáte k dispozici, vyměňujte látkové ručníky nejméně jednou denně

 během kýchání zakryjte nos a ústa jednorázovým kapesníkem. Použité kapesníky vyhazujte, v případě látkových vyperte za použití detergentu a vysoké prací teploty (60 - 90 °C)

 zamezte přímému kontaktu s tělními tekutinami pacienta, zejména se sekrety dutiny ústní a dýchacích cest a se stolicí. V případě péče o dýchací cesty, manipulaci se stolicí, močí a odpadem používejte jednorázové rukavice a respirátor. Splachování toalety provádí pacient i osoby pečující vždy se sklopeným víkem. Před a po použití rukavic a respirátoru si umyjte / dezinfikujte ruce

 rukavice nepoužívejte opakovaně, respirátor vyměňte nejméně jednou za 24 hodin

 pro potřebu pacienta používejte vyčleněné prádlo a jídelní nádobí, které je po použití nutno umýt / vyprat za použití detergentu

 denně proveďte čištění a dezinfekci povrchů v okolí pacienta, jako jsou noční stolek, rám postele a další vybavení pokoje. Nejprve je umyjte běžným domácím čisticím prostředkem, následně dezinfikujte například 0,5% roztokem chlornanu sodného (Savo apod., v souladu s návodem na použití). Stejným způsobem alespoň jednou denně umyjte a vydezinfikujte povrchy v koupelně a na toaletě

 použité textilie by měly být uloženy v pytli na prádlo. Prádlo neroztřepávejte a při manipulaci s ním použijte jednorázové rukavice. Oblečení, ložní prádlo a ručníky perte za použití běžných pracích prostředků při teplotě 60 - 90 °C a pečlivě usušte

 při manipulaci s prádlem, čištění a úklidu používejte rukavice a ochranné oděvy (plastová zástěra). Úklidové rukavice se po umytí mýdlem a dezinfekci v 0,5% chlornanu sodném (např. Savo) mohou znovu použít. Rukavice na jedno použití (nitrilové, vinylové) po použití vyhoďte. Po sundání rukavic si umyjte, osušte a dezinfikujte ruce

 rukavice, respirátory a další odpad vzniklý při péči o pacienta vyhazujte do igelitového pytle na odpadky umístěného do uzavřeného odpadkového koše v pokoji nemocného. Tento pytel jednou denně vynášejte do popelnice s komunálním odpadem

 vyhněte se i jinému kontaktu s předměty z bezprostředního okolí pacienta: nesdílejte pomůcky osobní hygieny jako kartáček na zuby, cigarety, příbory, nádobí, nápoje, ručníky, žínky, povlečení a podobně

Jídlo, pití, pohyb a kontakt s okolím

1) dostatečný příjem tekutin, tj. lehce slazený čaj, voda, polévky, při průjmech a zvracení lze použít i rehydratační roztoky (Isostar, Kulíšek), jejich nasazení je vhodné ale vždy konzultovat s lékařem či lékárníkem

2) základní příjem energie, tedy pravidelné jídlo, i když v menším množství (pacienti s covidem-19 často ztratí chuť a přestanou úplně jíst, poté jim dochází energie na boj s nemocí), lze použít speciální výživové přípravky typu Nutridrink, Diasip, Ensure a podobně

3) základní pohybový režim a polohování - vyvarujte se dlouhého ležení na zádech, střídejte ležení na boku, břiše a sezení, několikrát denně se projděte po bytě, v případě nejistoty s doprovodem

4) zvlhčené prostředí v místnosti (zvláště při vytápění ústředním topením)

5) pravidelný vzdálený kontakt s rodinou, přáteli nebo sousedy. Domluvte si donášku nákupů, pomoc s přípravou jídla a pravidelnou kontrolu Vašeho stavu, především pokud jste doma sami, třeba i několikrát denně telefonicky

6) telefonický kontakt s praktickým lékařem k posouzení známek zhoršení stavu (zvláště u rizikových osob) a potřeby vyšetření lékařem či hospitalizace.

Jak se léčit?

Osoby infikované SARS-CoV-2, které nemají žádné příznaky či potíže, se neléči nijak.

U nemocných s projevy covidu-19 je základem zmírňování příznaků:


  léky na horečku se podávají při teplotě nad 38 °C, v dostatečné dávce, často se střídáním přípravků v průběhu dne:

  paracetamol (Paralen, Panadol apod.); u dospělého pacienta 500-1000 mg s odstupem 4-6 hodin, s maximální denní dávkou 4 g; u dětí jednotlivá dávka 10-15 mg/kg s denním maximem 60 mg/kg. Je třeba si dát pozor na obsah paracetamolu v kombinovaných přípravcích (např. Paralen Grip, Coldrex apod.)

  ibuprofen (Brufen, Ibalgin apod.); u dospělých osob v dávce 400 mg v intervalu 6 - 8 hodin, s maximální denní dávkou 1200 mg. U dětí jednotlivá dávka 5-10 mg/kg, maximální denní dávka nemá přesáhnout 40 mg/kg

  metamizol (Novalgin); v dávce 500 mg 3-4krát denně, nejvýše 4 g denně, u dětí 8-16 mg/kg a dávku

  kyselina acetylosalicylová (Acylpyrin, Aspirin); u dospělých dávka 500-1000 mg v intervalu 4-8 hodin, nejvýše 4 g denně; u dětí se nepodává

S výjimkou paracetamolu se vždy poraďte se svým praktickým lékařem, jestli jsou pro Vás výše uvedené léky vhodné s ohledem na Vaše chronická onemocnění a chronicky užívané léky.

   léky proti dráždivému kašli v dostatečné dávce: Codein (nutný recept), Stoptussin, Sinecod, Ditustat apod., v co nejvyšší dávce dle doporučení lékaře, lékárníka či příbalového letáku

   léky na rozpuštění hlenu a snadnější vykašlávání: ACC, Bromhexin, Mucosolvan, Ambrobene
Lékař Vám může doporučit a předepsat některé další léky vhodné v určitých situacích:

  monoklonální protilátky u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu (viz výše)

   protivirové léky pro ambulantní léčbu nejsou k dispozici

   léky proti bolesti: shodují se s léky užívanými při horečce, někdy se kombinují například s tramadolem či codeinem

   kapky do nosu při rýmě či ucpaném nosu

  antibiotika se nepoužívají, protože covid-19 je virové onemocnění, na které antibiotika neúčinkují. Ve 2. - 3. týdnu nemoci se může někdy přidat bakteriální superinfekce a antibiotika se podávají - mělo by ale předcházet vyšetření lékařem, případně odběr krve a rentgen plic

  protisrážlivá léčba ("na ředění krve") je vhodná jako prevence při ambulantní léčbě u některých nemocných, kteří mají vysoké riziko krevních sraženin, podle přesných pravidel o tom rozhodne ošetřující lékař

Sledování stavu:
  pravidelně si měřte teplotu

  pokud se hodně potíte, máte průjem či jinak nadměrně ztrácíte tekutiny, sledujte množství a barvu moče. Močíte-li málo a moč je tmavá, pak musíte více pít

  měřte si tlak a pulz, zejména pokud užíváte léky proti vysokému krevnímu tlaku. Varovný je náhlý a setrvalý pokles krevního tlaku proti hodnotám, které jsou pro pacienta běžné, o více než 20 mmg Hg, případně tlak nižší než 90/60 mmHg; hodnoty konzultujte s ošetřujícím lékařem

  pokud máte možnost, používejte pulsní oxymetr - jedná se o malý přístroj, který se připevní na prst a měří okysličení krve, tuto funkci mají i některé chytré hodinky a sporttestery. Důležité je správné nasazení přístroje.

VARUJÍCÍ JE SETRVALÝ POKLES POD 93%! V takovém případě kontaktujte svého lékaře, v jeho nepřítomnosti Záchrannou službu. Pokud opakovaně a v klidu naměříte hodnoty 90% a méně, bez prodlení volejte ZÁCHRANNOU SLUŽBU, telefon 155, kterou informujte o naměřené hodnotě!! A to i v případě, že se cítíte relativně dobře!

Naopak pacientům, kteří se obávají komplikací, může měření ukázat, že k nebezpečnému poklesu hladiny kyslíku v organismu nedošlo.

Poznámka: nízké hodnoty je možné chybně naměřit při nesprávném nasazení oxymetru na prst, při prochladlých prstech nebo v případě nalakovaných nehtů.

Při jakékoliv pochybnosti o svém zdravotním stavu kontaktujte svého praktického lékaře, ambulantního specialistu, lékařskou službu první pomoci nebo zdravotnickou záchrannou službu.

Názvy léků v textu jsou uvedeny pro příklad a použít lze i jiné přípravky se shodným složením, ideálně po poradě s lékařem či lékárníkem.

Text připravila Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.